Integritetspolicy och Medlemsvillkor - Jeansbolaget
Jeansbolaget
F�lj oss p� Instagram F�lj oss p� Facebook
Var social. Följ oss för nyheter och inspiration.
Om oss
Om oss

Integritetspolicy och Medlemsvillkor

Klubb Jeansbolaget är fackhandelskedjan Jeansbolagets kundklubb för lojala kunder. Klubben erbjuder olika medlemsförmåner, både stående och tillfälliga, som kunden frivilligt kan utnyttja om kunden så önskar.

Medlemskapet är helt gratis.

Här är några fördelar med att vara med i Klubb Jeansbolaget:

● 10 % rabattcheck (i telefonen) vid tecknande av nytt medlemskap.
● Rabattchecken gäller för köp av produkter i butik och är giltig i 6 månader.
● Bonus på alla köp. Samtliga inköp hos Jeansbolaget är bonusgrundande förutom presentkort och inköp betalade med bonuscheck. ID handling ska uppvisas och köpet registreras i samband med betalning för att vara
bonusgrundande. Bonus utbetalas i form av bonuscheckar 2 gånger per år och kan lösas in i alla Jeansbolagets butiker.
● För övriga erbjudanden och förmåner se: www.jeansbolaget.se

Omfattning:

Medlemskapet gäller i Jeansbolagets butiker i Sverige. För att kunden ska få ut så mycket som möjligt av sitt medlemskap behöver köpet registreras. Detta görs genom att kunden i kassan uppger sitt personnummer, skannar sitt körkort. Klubben är digital och inget medlemskort utfärdas. För att Jeansbolaget ska kunna hjälpa kunden med information om kundens inköpta produkter sparas köphistorik så länge kunden är medlem. Medlem är den person som tecknar ett medlemskap i klubben.

För att ett medlemskap ska godkännas ska personen som ansöker ha fyllt sexton (16) år, uppge sitt personnummer, mobilnummer och sin e-postadress. Kundens medlemskap i Klubb Jeansbolaget kan komma att avslutas om Jeansbolaget upptäcker missbruk av medlemskapet. Medlemskapets upphörande Medlemskapet kan när som helst sägas upp genom att kunden kontaktar Jeansbolaget på www.jeansbolaget.se Tre år efter utgången av det år då det senaste registrerade köpet ägde rum kommer medlemskapet automatiskt avslutas och alla personuppgifter raderas.

Medlemmens ansvar

Medlemskapet är personligt och det varken får eller kan överlåtas. Köp med medlemsrabatt kan bara göras av medlemmen själv.

Samtycke behandling av personuppgifter:

Personnummer används för uppdatering av adressuppgifter till rätt person. Uppgifterna kommer inte att lämnas eller säljas till utomstående aktörer.  Personuppgifter sparas och behandlas i enlighet med gällande persondata lagstiftning och personuppgiftsansvarig är Jeansbolaget i Sverige AB. Jeansbolaget förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande förändra villkoren vad det gäller medlemskapets förmåner och erbjudanden. Lite mer utförlig information om villkoren Jag är införstådd med att jag genom att kontakta Jeansbolaget kan förbjuda behandling av de personuppgifter Jeansbolaget inhämtar, registrerar, lagrar och använder såsom t.ex. namn, adress och köpinformation.

Jeansbolaget tillför och uppdaterar sina kunddatabaser sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god kund- och registervård, såsom t.ex. korrekta namn- och adressuppgifter för såväl internet, post- som telekommunikation. Jeansbolaget behandlar kortinnehavarens personuppgifter i enlighet med gällande persondata lagstiftning. Behandling av personuppgifterna kan ske av företag som Jeansbolaget samarbetar med i Sverige för att utföra sina tjänster. Personuppgifterna används för att fullgöra Jeansbolagets åtaganden gentemot medlemmen, informera medlemmen om erbjudanden.

Medlemmen äger rätt att på begäran ta del av de personuppgifter avseende honom eller henne som finns registrerade hos Jeansbolaget. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Jeansbolaget att rätta uppgifterna på begäran av kunden. Medlemmen har rätt att motsätta sig att uppgifterna används för marknadsföringsändamål.

Force Majeure:

Jeansbolaget i Sverige AB eller butikerna som är anslutna i kedjan är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse eller liknande. Detta gäller även strejk, blockad, bojkott och lockout, även då Jeansbolaget i Sverige AB eller butikerna anslutna till kedjan själv vidtar eller är föremål för något av detta. Jeansbolaget i Sverige AB är inte heller ersättningsskyldig för skador som uppkommer.

Uppgifter / frågor om medlemskapet och GDPR:

info@jeansbolaget.se
Medlemskapsutgivare:
Jeansbolaget i Sverige AB
556956-1813
Lilla Torget 3
572 30 Oskarshamn